CASIO PRO TREK – funktionella klockor för utomhusfantaster
 
 

Visning av månfaser

Visning av månfaser

Se hur månen tilltar och avtar

Månen har en regelbunden cykel som varar 29,53 dagar. Under cykeln tycks månen tillta och avta på grund av den ändrade relativa positionen mellan jorden, månen och solen. Ju större vinkelavstånd mellan månen och solen*, desto större är den belysta delen som syns från jorden.
Beräkning av månens kvarter
Klockan gör en grov beräkning av det aktuella månkvarteret med början på dag 0 i måncykeln. Eftersom klockan endast använder heltal (inga decimaltal) för beräkningen, blir felmarginalen för månkvarteret ±1 dag.
*Månens vinkel i förhållande till den linje där solen syns från jorden.
Månfasvisningen visar beräkningen av det aktuella månfasen