CASIO PRO TREK – funktionella klockor för utomhusfantaster
 
 

Termometer

Stort mätområde

  • Termometern används för att mäta utomhustemperaturen.
  • Temperaturen mäts med en felmarginal på 0,1 °C.
  • Termotern kan visa och mäta intervallet –10,0 °C till 60,0 °C.
Termometern i PRO TREK mäter omgivningstemperaturen från -10 till +60 °C