CASIO PRO TREK – funktionella klockor för utomhusfantaster
 
 

Triple Sensor

Motor för de viktigaste funktionerna

PRO TREK-klockor som är utrustade med version 3 av den senaste sensortekniken Triple Sensor fungerar ännu exaktare än tidigare versioner. Tre högkänsliga, extremt små sensorer gör exakta mätningar och visar genast om något i omgivningen förändras. Tekniken Triple Sensor gör att klockans digitala kompass, höjdmätare, barometer och termometer visar mycket exakta siffror. Samtidigt är den tredubbla sensorn 95 % mindre och drar 90 % mindre energi.
Tredubbel sensor
Den tredubbla sensorn utgör kärnan i PRO TREK-klockan. Den består av tre minisensorer som mycket exakt mäter riktning, höjd, lufttryck och temperatur. Den här tekniken meddelar genast när något i omgivningen förändras och visar detta på urtavlan. År 2013 lyckades CASIO med den innovativa utvecklingen från två till tre sensorer.
 
 
 • Höjdmätare

  Trycksensor
  Höjdmätaren mäter den exakta höjden där du befinner dig. Det sker med hjälp av en högkänslig lufttryckssensor. Så fort som lufttrycket förändras det allra minsta registrerar höjdmätaren en höjdskillnad. Det bästa är att ställa in PRO TREK när du befinner dig på en plats som du vet exakt hur högt den ligger. Klockan räknar ihop de meter du har avancerat uppåt. Framme vid målet kan du sedan direkt se hur stor höjdskillnad du har bakom dig.

  till höjdmätaren

  till höjdmätaren

 •  
 • Barometer/termometer

  Trycksensor/värmesensor
  I den här sensorn är ett silikonskikt spänt över en lufttom hålkropp. Skiktet reagerar på tryckförändringar i omgivningen genom att det töjs ut eller dras samman. Motstånd mäter förändringarna och omvandlar värdena till höjduppgifter eller lufttryck. Värmesensorn reagerar även på minimala temperaturförändringar. Dessa förändringar utvärderas av en mikroprocessor och visas på klockan i form av temperaturvärden.

  till barometer

  till barometer

  till termometer

 •  
 • Digital kompass

  Riktningssensor
  En riktningssensor räknar ut åt vilket håll den magnetiska nordpolen ligger, samt gradantalet, och visar dessa på displayen. Om du använder en karta kan du lägga den bredvid PRO TREK, rikta kartan efter klockan och se åt vilket håll du ska fortsätta. Den magnetiska deklinationen visar vinkeln mellan det magnetiska och det geografiska norr. Deklinationsvinkeln fastställs i första hand av jordmagnetfältets oregelbundenhet – i närheten av polerna även av skillnaden mellan den geografiska och den magnetiska polen. Du kan ändra så att klockan visar det geografiska norr istället för det magnetiska för att korrigera ortsbestämningen.

  till digital kompass

  till digital kompass