CASIO PRO TREK – funksjonsur for friluftsfrelste
 
 

Vanntetthet

Vanntetthet

Delt inn i ulike klasser

Vanntettheten til CASIO-klokkene oppfyller standarden i henhold til DIN 8310 og ISO 22810. Disse standardene beskriver de forskjellige klassene av vanntetthet og kontrollmetodene som brukes til å måle vanntettheten.
Billedlig framstilling av prøvetrykket
Disse standardene gjelder for generell bruk av armbåndsur. Klokker med en meterangivelse for vanntettheten kan imidlertid ikke brukes ved denne dybden uten videre, ettersom meterangivelsene for vanntettheten kun er en visuell fremstilling av prøvetrykket. Et armbåndsur tåler påvirkningen av vann med det statiske trykket som er angitt på klokken (f.eks. 10 bar), samt teoretisk neddykking i vann til den angitte dybden.
Bevegelser i vannet, som en kraftig svømmebevegelse eller et slag, kan føre til at det dynamiske trykket overskrider det angitte statiske trykket flere ganger og dermed innskrenker den oppgitte vanntettheten.
Vanntetthetsklassifisering
Påskrift på bunnen av huset Påskrift på bunnen av huset Påskrift på bunnen av huset Påskrift på bunnen av huset Påskrift på bunnen av huset
Ingen angivelse
Water Resistent
Water Resist 5 BAR
Water Resist 10 BAR
Water Resist 20 BAR
Vanntetthetsklassifisering (5 bar / 50 m*)
Klokken har en testet vanntetthet ned til 5 bar. Det gjør den best egnet til daglig bruk som f.eks. bading, dusjing eller håndvask.

Vanntetthetsklassifisering (10 bar / 100 m*)
Klokken har en testet vanntetthet ned til 10 bar. Det gjør den best egnet til f.eks. hyppig svømming eller snorkling.
Vanntetthetsklassifisering (20 bar / 200 m*)
Klokken har en testet vanntetthet ned til 20 bar. Det gjør den best egnet til f.eks. fridykking uten apparat.

*Metervisningen viser ikke til dykkedybde, men til lufttrykket som ble brukt under vanntetthetstesten.