CASIO PRO TREK – funksjonsur for friluftsfrelste
 
 

Månefasevisning

Månefase-
visning

Observer til- og avtakende månefaser

Månen går igjennom en regelmessig syklus på 29,53 dager. Ettersom den går gjennom en syklus, gjør endringer i de relative posisjonene til jorden, månen og solen at månen ser ut til å vokse og minke. Jo større vinkelavstand mellom månen og solen*, desto større del av månen blir belyst fra vårt synspunkt.
Beregning av den aktuelle månesyklusen
Klokken gjør en grov beregning av alderen på månesyklusen der den begynner med dag 0 i syklusen. Fordi klokken bare bruker heltallsverdier (ingen brøktall) i beregningen, utgjør feilmarginen for alderen som vises, ±1 dag.
*Vinkelen til månen i forhold til retningen som solen ses fra jorden.
Visningen av månefaser på klokken blir beregnet ut i fra den aktuelle månesyklusen