CASIO PRO TREK – funksjonsur for friluftsfrelste
 
 

Flo-/ fjæreindikator

Hold øye med måneoppgangstiden

Tidevannet, eller flo og fjære, er den periodiske stigningen og reduksjonen av vannstanden i havet. Det forårsakes hovedsaklig av gravitasjonen mellom jorden, månen og solen. Tidevannet stiger og synker ca. hver sjette time.
Hold oversikt over tidevannsbevegelser
På klokken kan flo-/fjærefasene vises for hvert sted som defineres, og for hvilken som helst dato. Det kan f.eks. være svært nyttig når man allerede på forhånd må vite hvordan tidevannet er dit man skal.
Flo-/fjærefasene vises på fjellvandringsklokken for hvert sted og hver dato