CASIO PRO TREK – funksjonsur for friluftsfrelste
 

Triple Sensor

Motor for de viktigste funksjonene

PRO TREK-klokker er utstyrt med versjon 3 av sensorteknologien Triple Sensor, noe som gjør dem enda mer nøyaktige enn før. Tre svært følsomme og ekstremt små sensorer måler med svært høy presisjon og viser endringer i omgivelsene umiddelbart, det være seg via digitalkompass, barometer eller termometer. Den tredelte sensoren er nå 95 % mindre og bruker 90 % mindre energi.
Tredelt sensor
Den tredelte sensoren er selve kjernen i PRO TREK-klokken. Tre minisensorer måler retning, høyde og lufttrykk med overlegen nøyaktighet. Teknologien utgjør grunnlaget for klokkens presise registrering og visning av alle endringer i omgivelsene. CASIO fullførte denne videreutviklingen fra andre til tredje sensorgenerasjon i år 2013.
 
 
  • Høydemåler

    Trykksensor
    Høydemåleren gir deg en nøyaktig måling av høyden der du befinner deg for øyeblikket. Den benytter seg også av data fra en meget følsom lufttrykksensor. Så snart lufttrykket endrer seg det minste, registrerer høydemåleren en høydeforskjell. Vi anbefaler derfor at du stiller inn PRO TREK når du befinner deg på et sted der du kjenner til høyden over havet. Klokken legger sammen høyden til metrene som har blitt besteget. Dermed kan du på slutten av turen se hvor stor høydeforskjellen er fra der turen startet.

    til høydemåler

    til høydemåler

  •  
  • Barometer/termometer

    Trykksensor/varmesensor
    I denne sensoren er et silikonlag spent over et lufttomt hulrom. Dette laget reagerer på endringer i omgivelsestrykket ved å utvide seg eller trekke seg sammen. Motstander måler endringene og omdanner verdiene til høydeangivelser eller lufttrykk. Varmesensoren reagerer på selv de minste temperaturforskjeller. Disse endringene beregnes av en mikroprosessor og vises i form av temperaturverdier på klokken.

    til barometer

    til barometer

    til termometer

  •  
  • Digitalkompass

    Retningssensor
    En retningssensor måler den magnetiske nord-retningen og gradtallet, for så å vise deg disse i displayet. Hvis du skal bruke et kart på turene dine, kan du da legge det ved siden av PRO TREK-klokken din, for så å innrette og orientere deg deretter. Den magnetiske deklinasjonen beskriver vinkelen mellom den magnetiske og den geografiske nord-retningen. Deklinasjonsvinkelen blir først og fremst fastslått ved avlesning av uregelmessigheter i jordens magnetfelt, både i nærheten av polene og i de ulike posisjonene til den geografiske og den magnetiske polen. Du kan endre visningen til klokken fra magnetisk til geografisk nord-retning, og slik korrigere stedsbestemmelsen.

    til digitalkompass

    til digitalkompass